Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Z życia parafii
Z życia parafii
ks. proboszcz
2022-01-04

            Rok 2021
  Upłynął pod znakiem zarazy, która rozlała się po całym świecie, nie oszczędzając żadnego zakamarka ziemi. Apokaliptyczne informacje i towarzyszące im obrazy budziły strach i siały grozę. Ludzie postanowili pomóc sobie bez Bożej pomocy. W wielu przypadkach postarano się Boga wygnać donikąd, co najwyżej do Wysokiego Nieba. Najboleśniej wybrzmiały ograniczenia, które zarządzono w przededniu albo w wielkie święta kościelne, jak w uroczystość Zwiastowania, czy Niedzielę Palmową Triduum Paschalne czy w Niedzielę Zmartwychwstania. Absurd tych postanowień widać dopiero z perspektywy czasu. Bożek „sanitaryzmu” położył prawa człowieka Konkordat między Kościołem i Państwem, spotęgował starach, zbudował dystans między ludźmi, zamknął się w teleporadach, zablokował urzędy a więc uniemożliwił funkcjonowanie  wszystkim, którzy mają prawo do korzystania ze służby publicznej.  W kościołach też nie było
najlepiej; szantaż służb sanitarnych, nasyłanie policji przez troskliwych i zastrachanych obywateli, obecność dość dziwnych ludzi wyraźnie próbujących policzyć wchodzących do kościoła,  dopełniało miary nieszczęścia. Triduum Paschalne i Wielkanoc przeżyliśmy wśród bolesnych ograniczeń dlatego odbywały się przy małej liczbie wiernych oznaczonej przez rozporządzenia państwowe.
Pozostała nasza lokalna telewizja Chopin, która spełniła wielką ewangelizacyjną misję, którą realizuje dotąd. Za to należą Kierownictwu wyrazy szczerej wdzięczności. Jednak istotą liturgii Kościoła jest uczestnictwo w celebracjach w świątyni. Z przestrachu, z budowania stałego napięcia w mediach, z nabytego posłuszeństwa wobec władzy, szczególnie starsi ludzie pozostają w domach, a młodzi z nowomodnym poglądem na życie,  celebrują zgorszenie Kościołem i poprzestając na skromnej wiedzy katechizmowej, mimo religii w szkole, wyzbyli się potrzeby uczestnictwa w  niedzielnych Mszach św., sakramentach, i przepisanych obostrzeń nie zaniechaliśmy w naszym kościele przyjętego porządku Mszy św. i nabożeństw. Trochę brakuje nam dzieci w pierwsze piątki miesiąca, nie widać ich też za bardzo w czasie nabożeństw majowych czy różańcowych.
Każda parafia żyje Bożym Słowem czytanym i komentowanym w czasie każdej Mszy św. Czynnikiem wzmacniającym są też sakramenty św. Każdy z nas uczniem Chrystusa zostaje przyjmując Chrzest, pozostałe sakramenty osobiste bądź społeczne przyczyniają się do budowania wspólnoty jaką jest Kościół powszechny i wspólnoty lokalnej jaką jest parafia. Obrazem żywotności Kościoła są ;przyjmowane sakramenty.
    W minionym roku do naszych świątyń rodzice przynieśli 88 dzieci, w niektórych przypadkach za sprawą pandemii czekają na dopełnienie związku przez sakramentalne błogosławieństwo. Do kościoła trafiło 33 pary, które związały się węzłem dozgonnym. Do 1.Komunii św. przystąpiło tego samego dnia podczas 3 Mszy św. 96 dzieci. znacznie zmniejszyła się liczba uczestników Mszy św. Październikowe liczenie wykazało, że na wszystkich Mszach św. w kościele było 1500 wiernych, a  do Komunii św. przystąpiło 660 osób. W dni powszednie w 3 terminach Mszy św. liczba uczestników nie przekracza 100 osób. Dobrą frekwencją cieszyły się adwentowe roraty, o g. 6.00 prawie wypełniały kościół. Cieszymy się, że mimo lęków, zrodzonych z mrocznego przekazu Telewizji wielu pokonuje barierę strachu i uczestniczy w życiu liturgicznym i sakramentalnym Kościoła. Zmarło w minionym roku 128 parafian
W maju będziemy obchodzili 65.rocznicę ustanowienia parafii. Do świętowania przygotujemy się przez misje parafialne, które odbywają się co dziesięć lat. Poprzedzimy je Nowenną do Ducha Św.
    Każda parafia to struktura ekonomiczna, która z zasady nie posiada żadnych dotacji ani od Kościoła ani od Państwa, rzadko od samorządów. W naszym przypadku nic takiego nie miało miejsca. Źródłem utrzymania są ofiary składane na tacę w niedziele i święta i ofiary wynikające z udzielanych posług; chrztu, ślubu i pogrzebu. od obecnego roku wzrosną one o 100 w każdym przypadku. Utrzymywać musi parafia w odpowiednim stanie 2 kościoły, spory Konwikt w którym mieści się plebania. Dziękujemy za ofiary na tacę, mniejsze niż  w latach poprzednich, a też i te przekazywane na konto parafii.  x.prob

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04521063
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie