Jesteś tutaj:
Refleksje z zachrystii / Refleksje z zachrystii
Refleksje z zachrystii
Refleksje z zachrystii
ks. proboszcz
2017-02-18

Sakrament Bierzmowania.

W  najbliższy wtorek w naszej parafii będzie miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Ks. bp Zbigniewa Zielińskiego, biskupa pomocniczego naszej diecezji. Podczas sprawowania Eucharystii udzielony zostanie młodzieży sakrament bierzmowania, dlatego w dzisiejszym numerze naszego biuletynu parafialnego odpowiemy sobie na kilka pytań związanych z tym sakramentem, a z pomocą przychodzi nam Katechizm Kościoła Katolickiego.

Co to jest bierzmowanie ? - Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy pamiętać, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". Oznacza to, że kandydat przystępujący do tego sakramentu staje się wówczas pełnoprawnym i odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

Co mówi Pismo Święte o sakramencie Bierzmowania ? - W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistnia w pewnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy                                 i zaczynają głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11). Przez obrzęd wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył Duchem Świętym i przekazywał Go swym dzieciom.

Jaka jest materia i forma sakramentu Bierzmowania ? - Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem (olej zmieszany z balsamem, poświęconym przez biskupa podczas Mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek), którego dokonuje się wraz  z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Na zachodzie takie namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami: „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Jakie są skutki przyjęcia sakramentu bierzmowania ? - Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej; zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

Kto może otrzymać sakrament ? - Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący                        w stanie łaski.

Kto może udzielić sakramentu ? - Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża się więź bierzmowanego z Kościołem w jego wymiarze apostolskim. Gdy sprawuje go prezbiter – jak to zazwyczaj zachodzi na Wschodzie i w szczególnych przypadkach na Zachodzie – więź z biskupem   i z Kościołem jest wyrażona przez prezbitera, współpracownika biskupa, i przez święte krzyżmo, konsekrowanie przez samego biskupa.

Kleryk Przemysław Zocholl

 
Msze św. kościół
Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;

Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie