Jesteś tutaj:
Refleksje z zachrystii / Refleksje z zachrystii
Refleksje z zachrystii
Refleksje z zachrystii
ks. proboszcz
2017-09-17

Parafia – wspólnota Słowa i sprawowanych Sakramentów.

Z nowym rokiem szkolnym ruszają też przygotowania do wprowadzenia na kolejny etap chrześcijańskiego życia kolejnego pokolenia a ściślej rocznika tych, których chrzest włączył do Kościoła – wspólnoty uczniów Pańskich. Wydaje nam się dzisiaj zobojętniałym na życie z wiary, że używając terminu „uczeń Chrystusa” odnosimy się do apostołów czy tych wszystkich, którzy byli wielką wspólnotą ludzi dających posłuch Chrystusowi, Jego naukom, porzucającym swoje zajęcia i wędrujących za Chrystusem. Takie myślenie skłania się ku uznaniu Chrystusa historycznego, jest potwierdzeniem, że był, że działał, że miał taki wpływ na ludzi, ze porywał tłumy.

Istotą posłannictwa Chrystusowego jest to, że ta misja raz rozpoczęta trwa nadal. Realizuje się w Mistycznym Ciele Chrystusa, którym jest Kościół. Fundament tej instytucji stanowią apostołowie. To do nich Chrystus skierował nakaz; „idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody”. Od tamtej chwili, mimo trudności,  oczywistych  przeszkód i sprzeciwu wielu  Ewangelia – Dobra Nowina przemierza  cały świat i różne przynosi  owoce. Miłości  i pokoju, nienawiści i wojny.  Nie ma innej alternatywy i żadnej drogi pośredniej.

Dlatego każde pokolenie, które sprawuje rząd dusz odpowiedzialne jest za właściwy format ducha i za właściwe ukształtowanie młodego pokolenia. Państwa powołują do tego specjalne instytucje – szkoły, którym rodzice powierzają swoje pociechy. W to zadanie włącza się również Kościół i czyni to w perspektywie eschatologicznej. Wyznając wiarę „w ciała zmartwychwstanie” zabiegać musi o duchowe ukształtowanie osoby ludzkiej, aby ta nie była zatroskana tylko o dobro doczesne  ale,  by uznała, że za życiem na ziemi czeka każdego życie wieczne w Niebie. Każdy, kto wierzy w nieśmiertelność człowieka musi gromadzić skarby, które nie niszczeją.

Wraz z nowym rokiem szkolnym przychodzi czas na dzieci 3.klas szkół podstawowych i na młodzież 3.klas gimnazjalnych. Przygotowania do przyjęcia kolejnych sakramentów dokonują się przez integralną edukację szkolno-parafialną. Każdy proboszcz parafii i w przypadku wszystkich sakramentów na mocy Prawa Kościelnego jest szafarzem sakramentów dla swoich parafian. Każda parafia zaś jest określona terytorialnie. Biskup tworząc parafie bardzo precyzyjnie określa granice. Poza zwykłą parafią terytorialną istnieją parafie personalne. Tak mogą  proboszczów obcokrajowcy, mniejszości narodowe, bądź grupy zawodowe dla przykładu żołnierze i ich rodziny. Jeśli kaplica wojskowa bądź kościół parafialny takiej społeczności znajduje się na terenie parafii terytorialnej to mieszkańcy nawet pobliscy muszą wystąpić o zezwolenie. Dotyczy to tylko inicjacji sakramentalnych. Zaś proboszcz innej parafii, szczególnie personalnej powinien od chętnych do korzystania z takiej posługi u siebie domagać się dostarczenia zgody z parafii rzeczywistej. Brak takiej zgody sprawia, że sakramentu wprowadzającego do życia we wspólnocie sakramentalnej udzielać będzie nieuprawniony szafarz. Zwracam na to uwagę, bo w zaistniałej u nas sytuacji zrodziło się wiele wątpliwości i pojawiło się wiele pytań na które tą drogą odpowiadam.

x. prob  

 
Msze św. kościół
Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie