Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Refleksje z zachrystii
Pewnie, że z miłością
ks. Proboszcz
2010-01-17

Zwykle odwołują się do niej ci, co w życiu byli od niej bardzo daleko. Miłości domagają się drobni i więksi oprawcy. Ludzie, którzy niejednemu zaszli za skórę. Kiedy zmieniły się czasy i nie można dowodzić jedynie słusznych tez drogą administracyjną i bezpośrednimi środkami przymusu trzeba zgodzić się na dialog. Poprowadzony jednak w taki sposób by „słuszne” było na wierzchu. Inaczej wszystko psu na budę.

Dlatego odwoływanie się do miłości. Doszukiwanie się w nauce Jezusa Chrystusa tego co wygodne, co najbardziej odpowiada. A Jezus mówi: „kto chce mnie naśladować, niech bierze krzyż swój”. Krzyż nie należy tylko do Chrystusa. Nie jest ozdobnym dopełnieniem awangardowego przyodziewku. Jest znakiem długo nierozumianym, porażającym.

Kiedy krzyż przebił się do naszej świadomości, staje się też znakiem miłości wymagającej, dopełniającej się wśród ludzi – przebaczającej, jak również  wynagradzającej za zło popełnione.

Boże Narodzenie
Ks. Tomasz
2009-12-27

Boże Narodzenie jest wydarzeniem, przez które Bóg wchodzi w historię świata i człowieka z orędziem Swej zbawczej miłości. Wymaga ono jednak głębokiej wiary w to, że nie mamy tu do czynienia tylko z jakąś pobożną historią, ale konkretem mającym wpływ na życie każdego człowieka. Moment ten każe każdemu z nas postawić sobie to pytanie:  jaki jest stan mojej wiary? Dopóki pozostajemy na płaszczyźnie mniej lub bardziej teoretycznych rozważań o sprawach wiary lub pytamy o życie innych i o to, co bezpośrednio nie dotyka naszej egzystencji, rozmowa o wierzeb przychodzi w miarę łatwo. Jednak postawa autentycznej wiary wyrasta z decyzji, by na wzór Maryi pozwolić Bogu wejść w nasze życie i zmienić w nim dosłownie wszystko. Kiedy w Ewangelii czytamy, że „dla Boga nie ma nic niemożliwego", może warto uświadomić sobie przede wszystkim to, że wola Stwórcy realizuje się w naszym życiu bardzo często zupełnie inaczej niż to sobie wyobrażamy i potrzeba owej głębokiej pokory i ufności, by ją zaakceptować.

Grudzień - czas nadziei.
ks. Proboszcz
2009-12-13

Nadziei doszukujemy się zwykle w innej porze roku. Wiosna budzi nadzieję. W naszych zaprawionych optymizmem porze­kadłach, kiedy nie potrafimy doszukać się słów pociechy rzucamy jak ostatnią deskę ratunku słowa: „aby do wiosny”. Nie najłatwiejszy jest w naszej strefie klimatycznej czas grudniowy, ma jednak swoje powody do optymizmu. Kiedy wcześnie robi się ciemno i kiedy mrok tak szybko nie odchodzi, możemy w inny sposób patrzeć na świat.

Kiedy zacierają się kontury krajobrazów, kiedy niezbyt dokładnie dostrzegamy to, co nas otacza z konieczności uruchamia się nasza wyobraźnia, człowiek staje się wrażliwszy i ostrożniejszy. Wrażliwość otwiera nas na rzeczywistość, która jest poza doświa­dczeniem zmysłowym, ostrożność nakazuje nam pewien dystans do otaczającego nas świata.
Jak w uczniowskim zeszycie
ks. Zenon
2009-12-06

   Doskonale znamy tę piosenkę przyrównującą życie ludzkie do szkolnej nauki, gdzie też mamy do czynienia z radościami, ale też i z niepowodzeniami, mamy grono przyjaciół, są też i nam nieprzychylni... Szkoła jednak nie trwa wiecznie - kiedyś kończy się nauka, a potem pozostają tylko, albo prawie wyłącznie miłe wspomnienia. Owszem, dla tych, którym udało się edukację zakończyć z pozytywnym wynikiem. Co z pozostałymi? Przedziwnie kształtowały się ich losy, często pozostając nam osobiście nieznane.
   Szkoła to jednak ma do siebie, że zaczyna się (zwykle) 1 września i tego też dnia uczniowie dowiadują się kiedy rok się zakończy. Z życiem jest inaczej: przychodzimy na świat “o różnych porach” i nikt nie wie, kiedy nas zeń odwołają. I ta właśnie różnica winna nas niepokoić. Logicznie rzecz biorąc, winniśmy żywić w sobie chęć “zdania do wieczności”. A przecież nie wszyscy tego chcą. (Podobnie jak nie wszystkim zależy na zdobyciu wiedzy.) Rolą nauczyciela jest mobilizować swoich uczniów do wytężonej pracy. Czynią to poprzez sprawdziany, kolokwia, prace domowe i klasowe... Ocena, a co za tym idzie, ostateczna kwalifikacja ucznia, jest zwykle wypadkową ich wszystkich. Bez tej mobilizacji któż wie, jaką byłaby praca uczniów, jaką ich wiedza?
   Czas adwentu jest jednym z owych okresów sprawdzających nas. Pewnie, że nie musimy... Nic nie musimy. (Jak uczeń w szkole, który “co najwyżej” przykrość sprawi rodzicom.) Mamy jednak okazję. Nasz Nauczyciel ponownie mobilizuje nas, wyznaczając nową pracę. Praca jest dowolna, ale temat jasno określony: adwent. Jakoś trzeba go Bogu przedstawić... W jakiejś formie przeżyć... Może przypomną się dziecięce poranne wstawania, gdy rodzice rozpalali wcześnie rano piec, by leniwie wstające na roraty dzieci, mogły ogrzać zimne ubranka przy ciepłych kaflach? Może przypomnieć należy ową pierwotną gorliwość, nakazującą podjęcie konkretnych postanowień na ten czas? Może jest to ograniczenie w zakresie jakichś przyjemności, na przykład słodycze, telewizja? Może warto popracować nad cnotą punktualności czy porrządku? Może lepiej przyłożyć się do modlitwy? A może właśnie owe wczesnoporanne roraty? To ostatecznie tylko sprawdzian, rodzaj pracy domowej - próba mobilizacji uczniów przez Nauczyciela. Bo czas jest krótki. Zbyt krótki. Nie mogę przeliczać go na lata, bo w zapasie może tylko minuty?... Niczego nie muszę, ale czasem wystarczy okazać choćby dobrą wolę.

Chrystus Król Wszechświata
ks. Proboszcz
2009-11-22

Już niewiele a znajdziemy się za rogatkami uroczystości, która wieńczy cały trud naszego rocznego wędrowania. Człowiek chcąc tego czy nie, poddany jest presji czasu. Czas nas ogranicza, pomaga ustalić punkty odniesienia, pozwala jednocześnie nabrać dystansu do dokonanych dzieł czy przebytej drogi.

Uroczystością Chrystusa Króla kończy się kolejny odcinek naszej drogi. Przez dzieje świata Kościół, społeczność kroczy skupiając się wokół Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, który jest naszym naturalnym przewodnikiem i Mistrzem.

Przez Słowo i Sakramenty celebrujemy Mistyczne Ciało Jezusa w Kościele. Taką drogę, wybrał sam Bóg, aby trafić do ludzi. Właśnie w ten sposób objawia się pokora Boga, „będąc bogaty stał się ubogi, podobny do ludzi”. Obecności Chrystusa, przez poszczególne okresy roku liturgicznego,  doświadczaliśmy na różne sposoby. Rytm tych spotkań wyznaczała nam liturgia Kościoła, kiedy wszystko przychodziło do nas w określonym czasie i w ustalonym porządku. Na te zbiorowe, wspólnotowe przeżycia mogły się nakładać doświadczenia własne, osobiste. Każdy z nas mógł sobie uświadomić, ile łask otrzymuje od Boga, w jaki sposób i w czym bywa doświadczany. Każdy z nas w różnych doświadczeniach swojego życia mógł rozpoznać wolę Bożą oraz odpowiedzieć na widoczne wyzwania.

Bóg zapłać
ks. Zenon
2009-11-01

Minęło zaledwie pół roku. Tak - gdyby liczyć jeden dzień za miesiąc, to pół roku. Istot- nie bowiem od lipca 1994 roku upłynęły 183 miesiące. Był to czas radosny, fantastyczny, przepełniony życzliwością i serdecznością Parafian od św. Leona i nie tylko. Ogromna erudycja i doświadczenie życiowe oraz przykład pokory i służby tutejszego Proboszcza były dla mnie doskonałą lekcją - jak się okazuje - na (chciałoby się powiedzieć) przyszłość. Ta jednak stała się teraźniejszością.
   W minioną środę, całkowicie osłupiały, odebrałem z rąk naszego Arcybiskupa dekret ustanawiający mnie proboszczem Parafii pw. Chrystusa Króla w Gdyni- Małym Kacku. Ze skutkiem natychmiastowym. Dlatego, gdy do rąk szanownych Czytelników dotrze ten numer naszego biuletynu, będę już na służbie nieco dalej... Wybaczcie, że nie było pożegnania, ale 1) nie było na to czasu, a 2) przy takim przywiązaniu... nie wiem, czy bym podołał. Dlatego jako wolę Bożą przyjąłem fakt, że już w niedzielę muszę być na nowej placówce. Dlatego też, unikając emocjonalnych pożegnań, tą drogą podziękować pragnę serdecznie za tak wiele przejawów okazanej mi życzliwości oraz przeprosić za wszystko, co było złe z mojej strony. We wdzięcznej pamięci zachowam tę Parafię z nadzieją wsparcia modlitewnego - choćby w tym roku kapłańskim. Bóg zapłać za wszystko!

Z radością do domu Pana
ks. Zenon
2009-10-25

Psalm 122 rozpoczyna się słowami: Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: “Pójdziemy do domu Pana”. Słowa te wyśpiewywali ludzie, którzy do Jerozolimy mieli niekiedy po 300 km. Być może to kwestia odległości, rzadkich widzeń “u Pana”... A może to po prostu sprawa głębokiej pobożności, mającej świadomość tego, kim naprawdę jest Bóg i każde spotkanie z nim nakazującej traktować jako wyjątkowe szczęście. Obyśmy i my, gotując się do niedzielnego spotkania z Panem, przywdziewali radość.

Parafialna frekwencja
ks. Zenon
2009-10-18

W minioną niedzielę odbyło się doroczne liczenie wiernych we wszystkich kościołach w naszym kraju. Liczono ilość przychodzących na nabożeństwa mężczyzn i kobiet oraz podobnie przyjmujących Komunię świętą. Niestety, nie mamy powodów do zadowolenia. Ostateczne wyniki nie napawają optymizmem. Gdy jeszcze przed kilku laty frekwencja ta oscylowała w naszej parafii w okolicach 42-43 %, to już bodaj trzy lata temu było zaledwie 35-36 %. Ostatnia niedziela pokazała obraz jeszcze smutniejszy: 30%. Można się usprawiedliwiać niesprzyjającą pogodą, ale ciekawe dlaczego przeszkadzała ona przeważnie ludziom młodym, w sile wieku - starsi (jak na dyżurze) stawili się przed Bogiem. Trzeba wołać i krzyczeć, przypominać, że opuszczenie niedzielnej Eucharystii jest grzechem ciężkim, ale przede wszystkim przypominać, że to przywilej miłości - jeśli kochasz, to chyba chcesz się przynajmniej spotkać, porozmawiać, posłuchać...   

Staś podziałał
ks. Zenon
2009-10-11

Uczestnicząc - wraz z dziećmi i młodzieżą, których nota bene bardzo niewiele przybywało do naszej świątyni w dniach poprzedzających wprowadzenie relikwii św. Stanisława do naszego kościoła - z pewnym zakłopotaniem słuchałem nauk rekolekcjonisty oraz świadectw kleryków jezuickich, którzy z taką lekkością mówili o św. Stanisławie po prostu “Staś”. Dla kogo “Staś” dla tego Staś - pomyślałem sobie. Oni jezuici, więc im pewnie wolno, ale dzieci (amerykanizowane na co dzień pod względem kulturowym) też nie miały z tym problemu... Dla nich też najłatwiej było nazywać owego świętego Stasiem.
Sama uroczystość wprowadzenia relikwii tego świętego, dzięki wsparciu dyrekcji obu szkół (podstawowej i gimnazjum) oraz grona pedagogicznego, przybrała kształt całkiem okazały. A potem... No, cóż - jak po każdym święcie - przychodzi szara codzienność. Innymi słowy: powrót do normalności.
Ta “normalność” jest słowem całkiem na miejscu. Nie oznacza ona jednak powrotu do tego, co było na kilka dni, czy tygodni przed wspomnianą uroczystością, ale cofnięcie się o jakieś kilkanaście lat... Tak! Otóż rozpoczynający się październik zwykle wprowadza nas, kapłanów w lekko minorowy nastrój i to nie tylko ze względu na aurę. Problemem jest mała frekwencja nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci i młodzieży na nabożeństwach różańcowych. Nie pomagają - jak się okazuje - zachęty, apele, motywowanie dzieci przez katechetów. Nic. Najpewniej to brak przykładu do naśladowania. Dlaczego bowiem dzieci miałyby przychodzić na nabożeństwa, na które ich rodzice nie uczęszczają?...

Tym razem jednak było nieco inaczej. Jako rodzaj zachęty dla dzieci wybraliśmy (nie po raz pierwszy zresztą) kolorowe obrazki z zadaniem wklejania ich do zeszytów od religii. Tematyka chyba dość ciekawa: najważniejsze wydarzenia biblijne. Rozpoczęliśmy od obrazu stworzenia świata, drugi obraz to stworzenie człowieka, następnie grzech pierworodny itd. Ile ich przygotować? Trudno powiedzieć. Jeżeli dotychczas przychodziło na nabożeństwa majowe czy różańcowe około 30-tu w porywach do 50-ciu dzieci, no to może... setkę zróbmy. Zabrakło! Boże drogi... niemożliwe. Czyżby wreszcie? Następnego dnia wykonaliśmy ich 150, uzupełniając brakującą 50-tkę z poprzedniego dnia. Zabrakło! Kolejnego dnia z 200 obrazków zostało po rozdaniu młodym uczestnikom nabożeństwa tylko 7. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu! Miejmy nadzieję, że to nie tendencja przejściowa...

Drugi dzień października był jednocześnie pierwszym piątkiem miesiąca. Kilkakrotnie już ponarzekałem sobie, że jeszcze kilkanaście lat temu, siedząc we czterech księży w konfesjonałach nie nadążaliśmy do Mszy św. wyspowiadać podchodzących dzieci i rodziców. Teraz natomiast jakoś tak się porobiło, że spowiadając we dwóch, zdążamy nie tylko rozgrzeszyć chętnych, ale i brewiarz w międzyczasie odmówić. Ale nie w październiku... Co się stało? Nie było mowy o brewiarzu właśnie z powodu większej niż dotąd liczby penitentów... Dzięki Bogu!
Ksiądz proboszcz nie ma wątpliwości: św. Stanisław działa. Obecny w swoich relikwiach zaczyna oddziaływać. Dzieci powiedziałyby zapewne “Staś”. Może wreszcie zacznie się uśmiechać?

Kto wie, co jest dobre?
ks. Zenon
2009-10-04

 Przed kilku laty pewien znajomy Holender, na pytanie dotyczące tolerowania w jego kraju zbyt wielu  jak na nasz, polski gust  przejawów zła, odpowiedział pytaniem: A któż wie, co jest dobre? Człowiek to już niemłody - ojciec, dziadek, więc tym bardziej jego odpowiedź musiała zastanawiać, jako że ludzie starsi - wiadomo - mądrzejsi, bogatsi w rozmaite doświadczenia…
   Któż wie, co jest dobre? Rzeczywiście, zastanawiające… Dla Żydów starotestamentalnych nie było wątpliwości: wszystko, co nie mieściło się w granicach dopuszczonych przez Prawo, było złe. Dlatego nawet nie dyskutowano nad sensownością co poniektórych przepisów, które istotnie trudno pod tym kątem objaśnić.
   Jeszcze dwa, trzy pokolenia wstecz było jasnym, że co rodzice nakazali, nauczyciel nauczył, czy ksiądz ogłosił  było bezdyskusyjne. Dopiero w ostatnich latach już małe dzieci nauczyły się dyskutować i na każde pouczenie, czy też nakaz odpowiadać pytaniem: A dlaczego?

   Gdybyśmy chcieli postawić wspólny mianownik dla wszystkich grzechów, to można by powiedzieć, że grzech jest grzechem nie dlatego iż coś tam nie podobało się Panu Bogu, ale dlatego, że szkodzi człowiekowi. Dokładnie tak: w bliższej lub dalszej perspektywie szkodzi człowiekowi! Nie trzeba udowadniać, że zabójstwa, kradzieże czy kłamstwa są szkodliwe. Trudniej już gdy przychodzi do pytań dotyczących trzech pierwszych przykazań: Dlaczego mamy kochać Boga? Dlaczego musimy się modlić? Dlaczego koniecznie chodzić co niedzielę do kościoła? Czy odpoczywanie w niedzielę zamiast pójścia do kościoła jest działaniem przeciwko sobie? A cóż złego jest w grzechach nieczystych, jeśli z taką lubością tak wielu je powtarza?

   Wszystko, dokładnie wszystko szkodzi samemu grzesznikowi. Skoro świat przeminie, czas się skończy, a pozostanie tylko Pan Bóg, to po co wiązać się z tym, który - grzechem nas karmiąc - oddala od Dawcy Życia i Szczęścia? A jeśli bez pomocy Bożej nie potrafimy utrzymać się na drogach łaski, to dlaczego nie utrzymywać z Nim łączności na modlitwie i nie posilać się Chlebem z nieba co niedzielę?
   Co jest dobre? Z pewnością to, co jest sposobem na osiągnięcie celu osta- tecznego - zbawienia. Wszystko zaś, co temu przeszkadza z pewnością jest złem.

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 03791180
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie