Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"Oto Matka twoja"
ks. Tomasz
2011-05-03

Dzisiejsza uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przypomina każdemu z nas, że mamy w niebie wszechpotężną Opiekunkę; stąd, możemy iść przez życie z ufnością, bez lęku, bo Ona jest gotowa nieustannie wypraszać ludziom potrzebne im łaski u Chrystusa, niezbędne do szczęśliwego przeżywania doczesności, ale przede wszystkim, do osiągnięcia życia wiecznego. Potrzebna jest jednak głęboka wiara w Jej pośrednictwo i odrobina zawierzenia Tej, którą Chrystus wybrał na Swoją ziemską Matkę.

Liturgia słowa dnia dzisiejszego, każe nam pochylić się najpierw nad fragmentem Apokalipsy św. Jana, stanowiącym pierwsze czytanie. Mówi ono o zwycięskiej walce potomka Niewiasty nad Smokiem, ukazując w tym obrazie Chrystusa, który ostatecznie zatriumfuje nad mocami ciemności i obejmie władzę nad światem. Z kolei krótki, bo zaledwie kilkuzdaniowy wycinek Listu do Kolosan zawiera zachętę do wdzięczności wobec Chrystusa za dar zbawienia, ofiarowany każdemu człowiekowi przez Jego śmierć na krzyżu. Z takiej postawy musi zrodzić się codzienna współpraca z Jezusem, przez pogłębianie własnej duchowości oraz praktyczne przenoszenie jej poszczególnych elementów na swój sposób myślenia, wartościowania i postępowania. Ewangelia zaś, stanowi zapis wydarzeń bezpośrednio poprzedzających śmierć Chrystusa na krzyżu, kiedy to powierza On osobę umiłowanego ucznia, a w niej - całą ludzkość, Swojej Matce, a także, zwracając się do owego ucznia, ukazuje mu i każdemu z nas, Maryję jako Matkę.

Maryja rzeczywiście jest naszą Matką. Trzeba jednak przyjąć tę prawdę nie tylko teoretycznie, ale za wszelką cenę trzeba wsłuchiwać się w Jej głos i naśladować Jej postawę wiernego i konsekwentnego trwania przy Chrystusie, który pragnie zbawienia każdego człowieka.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04699623
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie