Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"Aby wszyscy stanowili jedno"
ks. Tomasz
2011-05-16

W dzisiejsze święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Kościół każe nam pochylić się nad fragmentem Apokalipsy św. Jana Apostoła, stanowiącym pierwsze czytanie liturgii słowa; ukazuje on ostateczne zwycięstwo Baranka nad szatanem, dokonane przez śmierć Chrystusa na krzyżu, przez którą zrealizowało się zbawienie i odkupienie całego rodzaju ludzkiego. Z kolei w Ewangelii napotykamy na krótki wycinek Modlitwy Arcykapłańskiej Jezusa, w której podczas Ostatniej Wieczerzy wyraża On pragnienie, aby Jego wyznawcy tworzący przyszły Kościół, stanowili jedno.

Niestety, nasza współczesna rzeczywistość zdaje się być zupełnie inna od tej zarysowanej w dzisiejszej liturgii słowa. Ciągle bowiem dotykamy zjawiska grzechu: czy to naszego osobistego czy też widzianego u innych, widzimy także Kościół podzielony na różne odłamy, w których dostrzegamy inicjatywę człowieka stawianą ponad wolę Boga. Ta liturgia słowa, tak bardzo idealistyczna (mogłoby się wydawać), ma ukazać nam, że chrześcijanin musi być realistą i człowiekiem nieustannej walki z własną słabością, grzesznością, złem, ale jednocześnie kimś bardzo pokornym, szukającym w życiu codziennym woli nie własnej, tylko Boga, aby ostatecznie mieć nadzieję na zrealizowanie apokaliptycznej wizji wiecznego pokoju i szczęścia wynikającego z obcowania z Bogiem w jednej wspólnocie Kościoła triumfującego.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04699480
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie