Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody"
ks. Tomasz
2011-06-05

W klimat kolejnego, pięknego czerwcowego tygodnia wprowadza nas niedzielna uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Zwraca ona uwagę na fakt zakończenia ziemskiej działalności przez Pana Jezusa, który wypełniwszy dokładnie wolę Ojca przez bycie wśród ludzi, ukazywanie im miłości Boga, głoszenie Dobrej Nowiny oraz dokonane przez śmierć na krzyżu dzieło zbawienia, powrócił do nieba, zostawiając jednak Siebie w Kościele, w siedmiu sakramentach, aby ostatecznie, dzięki posłanemu nieco później ludziom Duchowi Świętemu, nieustannie być blisko każdego człowieka z łaską i potęgą miłości niezbędnej do pokonywania codziennych trudności w przybliżaniu się do Królestwa Niebieskiego. Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli prowadzi nas przez sam początek Dziejów Apostolskich, w którym ich autor – św. Łukasz wprowadza niejakiego Teofila w zagadnienia opisane w jego pierwszym dziele, przywołując zapowiedź wypowiedzianą przez Chrystusa dotyczącą obietnicy posłania Ducha Świętego Apostołom, będącego dla nich źródłem mocy i mądrości pozwalającej im wyruszyć na krańce ówcześnie znanego świata z orędziem Dobrej Nowiny o zbawieniu. Autor odnosi się także do wydarzenia wniebowstąpienia, które stanowi ostatni punkt ziemskiej działalności Jezusa. Odtąd, będzie On działał w sercach ludzi wierzących przez Ducha Świętego, objawiającego moc Chrystusa przede wszystkim w sakramentach, które są w istocie widzialnym znakiem łaski Bożej, umacniającej relację z Panem, pozwalającej przekładać wiarę na konkretne uczynki codzienności. Z kolei fragment z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan, stanowiący drugie czytanie, zawiera prośbę skierowaną do Boga o światłe oczy serca, pozwalające odróżniać dobro od zła, dojrzale i mądrze postępować, zawsze poszukując dobra i Bożych zasad życia. Następnie, w krótkim wycinku Ewangelii św. Mateusza stajemy się świadkami rozesłania uczniów, które nastąpiło po zmartwychwstaniu; Chrystus wzywa Apostołów, aby szli i nauczali, chrzcząc i nauczając spotykanych ludzi, głosząc im odważnie i z mocą Dobrą Nowinę o zbawieniu, ofiarowanemu tym wszystkim, którzy uwierzą w Chrystusa i w codziennym życiu będą współpracować z Jego łaską i miłością, podejmując wysiłek konsekwentnego trwania przy Jezusie, by móc kiedyś osiągnąć życie wieczne.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04661197
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie