Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
Weźmijcie Ducha Świętego.
ks. Piotr
2011-06-12

„Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane"

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego Liturgia Słowa w Ewangelii ukazuje nam obraz z Wieczernika. Tam ukazuje się Zmartwychwstały Apostołom. Tam wlewa w ich serca pokój, radość, a nade wszystko Ducha Świętego. Dzięki Niemu będą odpuszczać i zatrzymywać grzechy. Pełnię otrzymania darów Ducha Świętego przedstawia pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. W dniu Pięćdziesiątnicy zostają uczniowie napełnieni Duchem Świętym. Zaczynają odważnie przemawiać obcymi językami, głosząc wielkie dzieła Boże. Ten sam dar - Duch Święty w drugim czytaniu z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian jest źródłem jedności. Tylko dzięki Duchowi każdy z nas może powiedzieć: „Panem jest Jezus". W jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: „czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni.

Dzisiejsza Liturgia Słowa skłania nas do zastanowienia się nad naszą relacją z trzecią Osobą Trójcy Przenajświętszej. Wydaje się, że wciąż nieco pomijamy Ją w naszych modlitwach, wciąż za mało o Niej mówimy, przyzywamy, dziękujemy. Uczymy się podczas katechizacji, czy chociażby takiego święta jak dzisiejsze o roli Ducha Świętego w życiu Kościoła i każdego jego członka. Gdzieś tam w głowie została zapisana wiedza o siedmiu darach Ducha Świętego, o chrzcie i bierzmowaniu, ale tak rzadko się do Pocieszyciela odnosimy. Warto poszukać odpowiedzi na zasadnicze pytanie - dlaczego tak się dzieje? Może za mało jest świadków bliskiej relacji z Trzecią Osobą Trójcy wśród naszych religijnych wychowawców - rodziców, katechetów, księży? Może w liturgii Kościoła za mało jest nabożeństw skierowanych do Ducha Świętego? Może za mało pomiędzy uroczystościami dotykającymi roli i znaczenia Parakleta jest mowy o Tej Boskiej Osobie w homiliach, podczas rekolekcji? A przecież to On odpowiada za życie Kościoła, za Jego świętość, jedność, miłość, powołania...

Gdyby w Kościele nie było Jego świętej obecności, już dawno ludzie zniszczyliby tę wspólnotę wiary przez swój grzech, przez swe słabości i niedoskonałości. Duch Święty jest naszym życiem. Odnowienie wielu parafialnych wspólnot i grup modlitewnych odbyło się dzięki Duchowi. Przyzywajmy więc Jego świętej obecności przed każdą modlitwą, prośmy w niej o Jego dary, poddajmy się Jego natchnieniom, śpiewem wyrażajmy wdzięczność, w rodzinach podczas chrztu czy bierzmowania skierujmy nasze myśli ku Niemu, a w przyszłym roku, jeśli to będzie możliwe nowenną przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego przygotujmy nasze serca na Jego wylanie, na Jego moc i dary. Dziś też otwórz swe oczyszczone z grzechów serce, by mógł w nim zamieszkać Ten, który jest Pocieszycielem, Duchem Prawdy, Uświęcicielem i Dawcą łask drogich, by otrzymać zasługę męstwa, wieniec zwycięstwa i szczęście bez miary.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04626788
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie