Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"Miłujcie waszych nieprzyjaciół"
ks. Tomasz
2011-06-14

Dziś, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika obozu koncentracyjnego w Dachau, Kościół stawia nam przed oczy w pierwszym czytaniu liturgii słowa fragment Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian, w którym jego autor wzywa członków tej wspólnoty do gorliwości i wytrwałości w czynieniu dobra i trwaniu przy Chrystusie. Z kolei Chrystus w Ewangelii, ukazuje nam nowe przykazanie, wzywając wszystkich uczniów do braterskiej miłości, obejmującej swoim zasięgiem każdego człowieka, a nawet nieprzyjaciół. Chrześcijanin ma być więc tym, który doświadczając zła ze strony innych, nie reaguje na nie przez odwet, ale wykazuje spokój i cierpliwość, wielkodusznie przebaczając winowajcy. W ten sposób owa lawina zła zostaje zatrzymana, a ów wysiłek pokornego przyjęcia różnego rodzaju trudnych dowiadczeń, staje się zasługą na życie wieczne. 


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04661211
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie