Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"Ojcze nasz"
ks. Tomasz
2011-06-16

Dzisiejsza liturgia słowa, podobnie jak przez ostatnie dni, pozostawia nas w nurcie Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian i Ewangelii według św. Mateusza. Św. Paweł w pierwszym czytaniu wyraża obawę o wiarę Koryntian, pragnąc, by ona nieustannie wzrastała; świadom jest jednak zagrożeń, jakie czyhają na tych, którzy uwierzyli w Chrystusa i dlatego przestrzega ich przed działalnością szatana, wzywając Koryntian do czujności i pracy nad ciągłym pogłębianiem swojej bliskości z Panem. Z kolei w Ewangelii Chrystus mówi o modlitwie; wskazuje, że jej sens kryje się nie w ilości wypowiadanych słów, ale w poszukiwaniu Bożej obecności i podjęciu pokornego dialogu z Mistrzem, będącego ufnym zapraszaniem Go do ludzkiego życia  z Jego łaską i miłością. Chrystus uczy przy tej okazji Swoich Apostołów modlitwy Ojcze nasz, wzywając ich jednocześnie do postawy otwartości na drugiego człowieka, wyrażającej się przez dar przebaczenia innym krzywd i zła, jakie popełnili względem nas.

Róbmy wszystko, by nasza modlitwa była dla nas szansą na codzienną rozmowę z Bogiem, abyśmy mówiąc Mu o naszych potrzebach i troskach, umieli również dziękować za wszelkie otrzymane łaski, a wsłuchując się w Jego cichy głos przenikający nasze serca, starali się przez odkrywanie i pełnienie woli Bożej, zbliżać do chwały Królestwa Niebieskiego.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04661204
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie