Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Światło Słowa
"A wy za kogo Mnie uważacie?"
ks. Tomasz
2011-06-29

W dzisiejszą uroczystość świętych Apsotołów: Piotra i Pawła, Kościół  w liturgii słowa, każe nam pochylić się najpierw nad fragmentem z Dziejów Apostolskich, który zawiera opis cudownego uwolnienia św. Piotra z więzienia. Anioł Pański posłany przez Boga wyprowadza go stamtąd, dając wyraźny dowód Bożej Opatrzności i miłosierdzia, jakie ma Bóg dla Swoich czcicieli. Treść drugiego czytania dotyka epistolarnej twórczości Apostoła Narodów - św. Pawła, który w Drugim Liście do Tymoteusza podsumowuje niejako całe swoje życie, akcentując ostateczne zwycięstwo, przejawiające się w ustrzeżeniu wiary i dochowaniu wierności Bogu. Z kolei Ewangelia dnia dzisiejszego ukazuje dialog pomiędzy Chrystusem a Apostołami, w którym Mistrz  stawia im pytanie, dotyczące opinii na Jego temat, powtarzanych przez ludzi. Piotr, w imieniu wszystkich, wyznaje wiarę w bóstwo i mesjańskie posłannictwo Chrystusa, co skutkuje tym, że otrzymuje on ostatecznie od Mistrza władzę kluczy i misję pasterską przwodzenia rodzącej się wspólnocie Kościoła. 

Kościół, w którym trwamy, prowadzi nas pod przewodnictwem papieża, do Boga. Daje nam gwarancję nieomylności i tego, że jeżeli będziemy żyć Jego nauczaniem, osiągniemy kiedyś życie wieczne.


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04661154
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie