Jesteś tutaj:
Światło Słowa / Światło Słowa
Światło Słowa
Światło Słowa
ks. proboszcz
2015-08-24

„Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć”

Według słownika języka polskiego służba to „praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem.” Istnieje wiele rodzajów służby: celna, cywilna, leśna, drogowa, więzienna, wojskowa, zdrowia, etc. Każdy z nas obdarowany jest innymi talentami, dzięki czemu może służyć tym wszystkim, którzy danych umiejętności nie posiadają. Wszyscy jednak bez wyjątku mamy w sobie zaszczepiony jeden szczególny rodzaj służby. Nie ma osoby na świecie, która nie posiadałaby tej zdolności. Jest nią oczywiście miłość. Jako, że Bóg jest Miłością, a my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, jesteśmy obdarowani zdolnością służenia ludziom poprzez miłość. Ważne jest jednak, by tę miłość nie tylko w sobie odkryć i poczuć, ale właściwie ją ukierunkować. Jozue mówi: „(…) rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć”. Komu chcemy służyć? Wszelkim bóstwom takim jak kariera, pieniądze, kult ciała, własne ego? Czy może Panu Bogu, który przed oczyma naszymi czyni wielkie znaki i ochrania nas przez całą drogę naszego życia?  Komu chcemy służyć? Czy złudnym naukom, prowadzącym nas na manowce, czy może Jezusowi Chrystusowi, który ma dla nas słowa życia wiecznego. Komu chcemy służyć? Czy niesprawiedliwości dotykającej nas coraz częściej, czy może Bogu, którego oczy zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy otwarte na ich wołanie? Zastanówmy się dziś wspólnie czyją jesteśmy własnością i do kogo należeć chcemy. Decyzję podejmijmy już teraz. Nie później, nie jutro, nie za jakiś czas, tylko już teraz. Jozue mówi: „(…) rozstrzygnijcie dziś”. Właśnie od dziś służmy sobie nawzajem miłością wszędzie tam, gdzie jesteśmy: w pracy, szkole, na podwórku, w rodzinie. Mężowie usługujcie żonom, żony bądźcie poddane mężom, dzieci słuchajcie waszych rodziców. Obdarowujmy się miłością. Wylewajmy ją na innych. Rozstrzygnijmy dziś i wołajmy wspólnie za Jozuem: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

kleryk Damian Winiarz


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

Rozważania z poprzednich dni:
miesiąc:
 
Msze św. kościół
Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;

Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie