Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU

84-200 Wejherowo 3-go Maja 19, tel. 672-20-42 lub 508-210-889

Godziny przyjęć:
 • Poniedziałek - 9.00-14.00
 • Wtorek - 9.00-14.00
 • Środa - 9.00-14.00
 • Czwartek - 9.00-14.00
 • Piątek - 9.00-14.00
Dodatkowe informacje:
 • kontakt e-mail: hosjudytadeusza@gmail.com

Hospicjum Domowe p.w. Judy Tadeusza powstało z inicjatywy p. Marii Kossowskiej. Przy pełnej akceptacji ks. Proboszcza zapoczątkowane zostało w dniu 13 czerwca 1991 roku przy parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie. Pierwsze spotkanie Zespołu Hospicyjnego odbyło się 28 czerwca 1991 roku.

Hospicjum Domowe działa od samego początku na zasadach pełnego wolontariatu. W jego skład wchodzą: pielęgniarki, farmaceutki, lekarze, wolontariuszki (osoby różnych zawodów) oraz psycholog. Opieka sprawowana jest nad chorymi dotkniętymi chorobą nowotworową, w stanie terminalnym. Na wyraźne życzenie chorego i rodziny organizowana jest szeroko rozumiana posługa lekarsko-pielęgniarska obejmująca całodobową opiekę nad chorym oraz wsparcie duchowe dla jego rodziny. W posłudze hospicyjnej chory pozostaje najważniejszą osobą do końca; w nim należy dostrzec człowieka w całej strukturze jego osobowości.

Niesienie pomocy religijnej jest obowiązkiem - na co zwracał szczególną uwagę nasz Papież Jan Paweł II - każdej osoby pielęgnującej. Funkcje kapłańskie w Hospicjum Domowym pełni z poświęceniem: ks. Proboszcz.

Pragnienie przyjścia z pomocą choremu musi wypływać z czystego serca, na wskroś życzliwego dla niego i rodziny. Nawiązanie serdecznego kontaktu z Hospicjum Gdyńskim umocniły i właściwie ukierunkowały nasz zespół.

Wielce zasłużył się w tym względzie ks. Eugeniusz Dutkiewicz - wspaniały kapłan, taki od Serca Jezusa dla człowieka dotkniętego tak ciężką chorobą jaką jest choroba nowotworowa. Potrafił w znakomity sposób scalać całe środowisko hospicyjne w Polsce. Zorganizował Ogólnopolskie Forum Hospcyjne m.in. w Gdańsku(3 razy), Krakowie, Częstochowie i Szczecinie. Niezatarty ślad w sercach uczestników pozostawiły rekolekcje w Gostyniu. Przy Jego współudziale odbyło się Europejskie Forum Hospicyjne w Poznaniu, na którym byli obecni znakomici wykładowcy świeccy i duchowni, polscy oraz zagraniczni. Te spotkania służyły pogłebianiu wiedzy medycznej, psychologicznej a także religijnej.

Na nieocenioną, niezapomniną i bezwzględnie życzliwą pomoc możemy zawsze liczyć u naszego księdza Proboszcza. Uczestnictwo we wspomnianych zjazdach, organizowanie comiesięcznych spotkań integracyjnych, wyjazdy do miejsc pielgrzymkowych, dzielenie się opłatkiem w okresie Bożego Narodzenia pomagały nam nabrać sił do dalszej pracy na rzecz chorego o każdej porze dnia. Modlitwa tak często niedoceniana, a ukazująca piękno Miłości Boga, także codzienne przyjmowanie Komunii Świętej przez chorego dają tak oczekiwaną ulgę w cierpieniu fizycznym, a zwłaszcza w psychicznym.

Pod koniec 2001 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych p.w. św. Judy Tadeusza, które w dalszym ciągu realizuje ideę sprawowania opieki nad chorym w jego domu. W 2002 roku Stowarzyszenie zawarło kontrakt z Pomorską Kasą Chorych i nadal świadczy posługę lekarsko-pielęgniarską w pełnym zakresie.

Istnienie hospicjum jest niewątpliwie wielką sprawą,, jest żywą komórką naszej parafii i nadaje jej wymiar ponadczasowy. Warto zabiegać o pogłębienie tej jakże pożytecznej formacji ludzi dobrej woli.

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
 • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
 • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
 • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
 • nd 19.00
w rok szkolny:
 • sob: 17.00;
 • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04731773
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie