Jesteś tutaj:
Nasza parafia / Historia Konwiktu
Konwikt Collegium Leoninum

Po I rozbiorze Polski, Wejherowo znalazło się w granicach państwa pruskiego, a Wejherowskie Sanktuarium Maryjno - Pątnicze, jako ważne centrum kultu religijnego i polskości, było zagrażającym rządom pruskim ośrodkiem.

W 1828 roku władze pruskie wręczyły OO. Franciszkanom akt kasacji Klasztoru. Zarządzenie kasacyjne na kilka lat zostało zawieszone, lecz w 1835 roku definitywnie wykonane. W 1857 roku Franciszkanie na kilka lat wrócili do Wejherowa do swojego Klasztoru, lecz w 1872 roku zamieszkali w nowym budynku - klasztorze, wybudowanym przy ul. 3-go Maja. Inicjatorem wybudowania ze składek wiernych nowego budynku klasztoru, był proboszcz parafii św. Trójcy, ks. Albert Rook. Franciszkanie niedługo tam mieszkali. W 1875 roku ostatecznie musieli opuścić klasztor i Wejherowo (po 228 latach obecności w tym mieście - nota bene OO. Franciszkanie powrócili do Wejherowa 4.X.1946 roku).

Budynek przy ul. 3-go Maja po Franciszkanach, przeszedł na własność biskupa chełmińskiego. Z czasem dobudowano do niego kaplicę, a w 1903 roku zorganizowano konwikt - internat - dla uczniów wejherowskiego gimnazjum, nazywając go Collegium Leoninum na cześć ówczesnego Papieża Leona XIII i biskupa Leona Rednera, wybierając także na patrona kaplicy Świętego Leona Wielkiego. Tak więc, w konwikcie zamieszkali chłopcy, którzy w przyszłości zamierzali zostać kapłanami. Otrzymywali tutaj mieszkanie, utrzymanie a także odpowiednie wychowanie.

W czasie okupacji w konwikcie mieścił się magazyn a w pomieszczeniach mieszkalnych biura zaopatrzenia ludności. Od 1945 roku w konwikcie był szpital zakaźny dla byłych więźniów obozu Sztuthoffu.

W 1947 roku ks. proboszcz Władysław Mówka, reaktywował Collegium. W 1950 roku utworzone zostało tam Małe Seminarium Duchowne, w 1957 roku rozwiązane. W tym bowiem roku została utworzona nowa parafia pod wezwaniem Świętego Leona Wielkiego. Na plebanię przeznaczono budynek byłego konwiktu i jest nim po dzień dzisiejszy.

 
Msze św. kościół
Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie