Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Z życia parafii
Z życia parafii
ks. proboszcz
2024-02-07

Roczne i po kolędowe podsumowania.

Czas covidu, który dokonał spustoszenia, w każdym wymiarze, ostatecznie nas od siebie uwolnił.  Pozostały śladu urazu, który dotknął wielu i wyłączył z naturalnych wspólnot.  Głośne, medialne pohukiwania rozmaitych autoryteciarzy wyludniły miejsca naszych spotkań, dotknęło to też świątynie. Nadto, co też jest objawem działania złego ducha, serwowano w mediach,  w formacie niemal serialowym, niegodziwości duchownych, eksponując  złe przykłady, choć wiemy, że  „wiele samolotów unosi się w przestworzach a tylko nieliczne spadają”.                               W tak skonstruowanej przez „osobistych nieprzyjaciół Boga” przestrzeni świadomości społecznej, wielu stroni od Boga i Kościoła. Widać to po składzie uczestników Mszy św. i nabożeństw. Musi przyjść jakieś doświadczenie, by człowiek znalazł drogę do kościoła i odkrył Boga, który nie jest Panem nakazów i zakazów ale Mistrzem wyboru i wolności.  Boże słowa; „ ty możesz” i „jeśli chcesz” to filary miłości a wierność przekazanym przez minione pokolenia obyczajom, jest gwarantem pokoju, którego potrzebuje każde społeczeństwo.

Małą cząstką kościoła powszechnego jest nasza parafia.  Idziemy pod sztandarami  św. Leona Wielkiego, papieża z trudnych czasów, kiedy Europa wstrząsana była najazdami hord pogańskich  i cichego, skromnego młodzieńca o wielkiej potrzebie służenia bliźnim i zażyłego obcowania z Bogiem, św. Stanisława Kostki.  Oni, mądrością wiekowego męża i skromnego młodzieńca określają charakter naszej wspólnej drogi do Boga.  

Parafię naszą wedle danych statystycznych, które są podstawą podatku do Państwa jak i do Kurii zamieszkuje 8.729 osób. Zapewne jest ich mniej, nie licząc już, tych którzy od Kościoła stronią, albo jawnie deklarują niewiarę.  Wedle danych kolędowych liczba ta składa się na 3040 rodzin, w tym wiele jednoosobowych. Kolędę przyjęło prawie 52% naszych parafian. Według październikowej statystyki we Mszy św. niedzielnej uczestniczyło 1.794 parafian, co stanowi 20,5%. Starsi ludzie, gdy nawiedzamy chorych, mówią, że korzystają z dobrodziejstwa telewizyjnego przekazu. Nasza parafia to w przewadze ludzie w wieku +60, niewiele dzieci i młodzieży, nadto na terenie naszej parafii znajduje się kaplica wojskowej parafii personalnej, gdzie co niedziela sprawowane są Msze św. W 2023 roku chrzest otrzymało 68 dzieci i 2 nieco starszych. Do 1.Komunii św. przystąpiło 94 dzieci, a ks. Bp Piotr wybierzmował 86 osób. Z ostatnią posługą odprowadziliśmy na miejsce spocznienia 96 naszych parafian. Przez cały rok wydaliśmy ok. 75.000 Komunii św. W każdym ze świadczeń widoczna jest tendencja zniżkowa.  

Dochody na utrzymanie parafii opierały się głównie na niedzielnych kolektach, które wynosiły średnio 5.500, na kolektach ze świąt, pogrzebów i w ubiegłym roku wyniosły 409.200 zł, pozostałe dochody pochodziły z ofiar za śluby 600 zł, pogrzeby 600 zł i chrzty 200 zł. nadto dochód stanowiły dzierżawy za anteny na wieży, czynsze z apteki i mieszkań w Pastorówce. Budżet zasiliły ofiary z kolęd w wysokości 30.000zł.  Dziękujemy też za darowizny wpłacane na konto parafii. Wszystko razem złożyło się na dochód w wysokości 536.520 zł. Na koszty złożyły się natomiast opłaty pracownicze 186.000 w skali roku, koszt prądu w kościele i konwikcie 74.400 rocznie, ogrzewanie świątyń 53.900zł rocznie, świadczenia na Kurię 45.500zł w ciągu roku, opłaty za wodę i kanał 10.200 zł rocznie, opłaty na rzecz ZUK-u 13.500 zł rocznie, utrzymanie kuchni 42.000 zł, opłaty na uczelnie katolickie, misje, zbiórki na przypadki losowe, Caritas, razem 10.500 zł resztę stanowiły drobne remonty, naprawy. Ogólny koszt wydatków wyniósł  wg księgi kasowej 512.400 zł. Dziękujemy za uczestnictwo we wspólnej modlitwie i liturgii, będące świadectwem naszej wiary a płynącej jako służba Bogu, z naszych świątyń i domów. Dziękujemy za troskę o nasze kościoły, potrzebę wspierania wszystkiego, co stanowi o naszym życiu wedle wiary naszych przodków i zachowaniu dobrych obyczajów.

ks.prob


Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04699591
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie