Światło Słowa (2015-08-24)
ks. proboszcz

„Rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć”

Według słownika języka polskiego służba to „praca na rzecz jakiejś wspólnoty, wykonywana z poświęceniem.” Istnieje wiele rodzajów służby: celna, cywilna, leśna, drogowa, więzienna, wojskowa, zdrowia, etc. Każdy z nas obdarowany jest innymi talentami, dzięki czemu może służyć tym wszystkim, którzy danych umiejętności nie posiadają. Wszyscy jednak bez wyjątku mamy w sobie zaszczepiony jeden szczególny rodzaj służby. Nie ma osoby na świecie, która nie posiadałaby tej zdolności. Jest nią oczywiście miłość. Jako, że Bóg jest Miłością, a my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Boże, jesteśmy obdarowani zdolnością służenia ludziom poprzez miłość. Ważne jest jednak, by tę miłość nie tylko w sobie odkryć i poczuć, ale właściwie ją ukierunkować. Jozue mówi: „(…) rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć”. Komu chcemy służyć? Wszelkim bóstwom takim jak kariera, pieniądze, kult ciała, własne ego? Czy może Panu Bogu, który przed oczyma naszymi czyni wielkie znaki i ochrania nas przez całą drogę naszego życia?  Komu chcemy służyć? Czy złudnym naukom, prowadzącym nas na manowce, czy może Jezusowi Chrystusowi, który ma dla nas słowa życia wiecznego. Komu chcemy służyć? Czy niesprawiedliwości dotykającej nas coraz częściej, czy może Bogu, którego oczy zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy otwarte na ich wołanie? Zastanówmy się dziś wspólnie czyją jesteśmy własnością i do kogo należeć chcemy. Decyzję podejmijmy już teraz. Nie później, nie jutro, nie za jakiś czas, tylko już teraz. Jozue mówi: „(…) rozstrzygnijcie dziś”. Właśnie od dziś służmy sobie nawzajem miłością wszędzie tam, gdzie jesteśmy: w pracy, szkole, na podwórku, w rodzinie. Mężowie usługujcie żonom, żony bądźcie poddane mężom, dzieci słuchajcie waszych rodziców. Obdarowujmy się miłością. Wylewajmy ją na innych. Rozstrzygnijmy dziś i wołajmy wspólnie za Jozuem: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

kleryk Damian Winiarz

Dzisiejsze czytania:

Rozważania z poprzednich dni:
Ferie 2016 Ziemia Święta (2015-07-30)
"OD ABRAHAMA DO JEZUSA" W ZIEMI OBIECANEJ (pielgrzymka z parkami archeologicznymi)  Termin: 15 – 22 lutego 2016 r. ... więcej
Pielgrzymka do Włoch (2015-05-15)
PIELGRZYMKA DO WŁOCH Termin:  24-31 sierpnia 2015 r. I DZIEŃ – GDAŃSK – RZYM Przelot na trasie Gdańsk – Rzym (18.20 – 20.55). Nocleg w okolicach Rzymu. II DZIEŃ – WATYKAN/ RZYM Ogrody Watykańskie ...... więcej
Refleksje z zachrystii (2015-05-18)
I.Komunia św. i co dalej….. Jesteśmy po parafialnym święcie. Staranie rodziców, katechetów, samych dzieci zwieńczone zostało piękną uroczystości I.Komunii św. W naszej parafii, aby możliwe było uczestnictwo w tym święcie  cał... więcej
Refleksje z zachrystii (2015-04-20)
Myśli o I.Komunii św.   Po rocznej przerwie w maju ponownie będziemy obchodzili w naszej parafii uroczystość I.Komunii św. Tym razem świętować będą dzieci 3 klas, ich rodzice i rodziny. Uroczystość I.Komunii świętej w obecnym ks... więcej
Pierwsza Komunia (2015-05-10)
Zapraszamy do innych galerii:
 • Migawki z Wielkiego Tygodnia
 • NIEDZIELA PALMOWA
 • Przyrzeczenie adoracji NS
 • Rozmiar: 295488 bRozmiar: 384971 bRozmiar: 411257 b
   
  Msze św. kościół
  Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

  Msze św. kościół
  Św. Leona Wielkiego
  w wakacje:
  • nd 19.00
  w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

  Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie