Światło Słowa (2016-06-26)
ks. Piotr

Jeszcze inny rzekł: "Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu!"  Jezus mu odpowiedział: "Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego".

Kandydat na ucznia chce, pogodzić pragnienie naśladowania Jezusa z afektami rodzinnymi. Z jego słów wynika, że chce on „pożegnać się” ze swoimi bliskimi i „opuścić” ich dla Jezusa (taki właśnie podwójny sens ma użyty tu czasownik apotassomai, por. Łk 14,33). Jednak odpowiedź Jezusa sugeruje, że więzy afektywne w jego przypadku mogą uniemożliwić pracę dla królestwa. Pożegnania na Wschodzie mogły trwać dość długo i wiązać się z omawianiem wszystkich problemów związanych z odejściem z domu, czyli w praktyce oznaczały poddanie pod osąd rodziny decyzji pójścia za Jezusem. Tymczasem zadanie powierzone uczniowi – głoszenie królestwa ‑ domaga się całkowitego zaangażowania i wolności wewnętrznej, podobnie, jak oracz, musi skupić całą uwagę, by dobrze wykonać swoją pracę.

Nietrudno dostrzec tu jeszcze jedną aluzję do historii Eliasza. Podobieństwo dotyczy sceny powołania Elizeusza (I czytanie: 1 Krl 19,19nn). Ten wielki prorok jest z jednej strony prefiguracją Jezusa, z drugiej jednak Jezus jawi się jako ktoś większy niż Eliasz. Wymagania Jezusa są wyższe i odpowiadają radykalnej nowości powołania chrześcijańskiego.

Dzisiejsze czytania:

Rozważania z poprzednich dni:
Podziękowanie ks. Piotra (2016-06-30)
WSPÓLNIE DO NIEBA Przed trzema laty Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź wyznaczył mnie do posługiwania w parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie. Nadszedł jednak czas, abym z woli Arcybiskupa pożegnał się z wejherowską wspólnotą św. Leon... więcej
Z życia parafii (2016-04-21)
XVII  RODZINNY RAJD ROWEROWY  W tym roku ,wyjątkowo w dniu 30 kwietnia b.r. (sobota)  odbędzie się   XVII  Rodzinny Rajd Rowerowy organizowany przez Akcję Katolicką naszej Parafii. Spotykamy się o godz. ... więcej
Refleksje z zachrystii (2015-08-24)
Ministrant – król?    Jedną z praktyk koszalińskich kleryków jest uczestnictwo w diecezjalnych rekolekcjach dla  ministrantów. Tegoroczne rekolekcje były zatytułowane „Ministrant Księgi i Światła”. Podczas ...... więcej
Refleksje z zachrystii (2015-05-18)
I.Komunia św. i co dalej….. Jesteśmy po parafialnym święcie. Staranie rodziców, katechetów, samych dzieci zwieńczone zostało piękną uroczystości I.Komunii św. W naszej parafii, aby możliwe było uczestnictwo w tym ...... więcej
Boże Ciało (2016-05-26)
Zapraszamy do innych galerii:
 • Ziemia Św. ST
 • Wspólnota Adoracji
 • Trzech Króli 2016
 • Rozmiar: 4215574 bRozmiar: 4224687 bRozmiar: 4458944 b
   
  Msze św. kościół
  Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

  Msze św. kościół
  Św. Leona Wielkiego
  w wakacje:
  • nd 19.00
  w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

  Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie