Asceza (2015-02-20)
ks. Piotr

Asceza na Wielki Post

Słowo "asceza" nie jest zbyt modne. Zwykle kojarzy się z negatywnym stosunkiem do życia. "Asceci" są więc lu­dźmi, którzy odrzucają wszelkie dobro, jakie daje im świat. Surowa asceza może mieć swoje źródło w ukrytym i nieuświadomionym masochizmie. Niejednokrotnie asceza była samoudręczeniem.

Patrząc na etymologię słowa asceza, zauważamy, że pierwotnie nie miało ono znaczenia negatywnego. Pocho­dzi od greckiego słowa askeó, które znaczy ćwiczyć się, trenować. Zamiast odrzucać coś, co jest dobre, chodzi o systematyczny i dobrze zorganizowany wysiłek zmierzający do osiągnięcia celu.

Kiedy weźmiemy pod uwagę pierwotne znaczenie sło­wa "asceza", wtenczas staje się jasne, że życie godne czło­wieka zawiera w sobie elementy ascezy.

Według Jana od Krzyża, cel naszego życia streszcza się w pierwszym przykazaniu: kochać Boga całym swoim sercem i ze sił wszystkich. Miłość taka oznacza, że w każdych warunkach konsekwentnie wybierasz Boga i tym samym odrzucasz wszystko, co nie jest Bogiem.

To oderwanie i milczenie pozwolą Bogu w sposób wolny realizować swoje dzieło we mnie, jeżeli świadomie odrzucę moje "pożądania". Nie wystar­czy tak po prostu, że pogodzę się z każdą sytuacją, jaka mnie dotknie, że nie będę protestował, kiedy Bóg pod­da mnie próbie. Jeżeli chcę, by Bóg był celem mojego ży­cia, to koniecznością jest bym świadomie Go  wybierał.

Istnieje zasad­nicza różnica pomiędzy akceptowaniem woli Bożej, a pra­gnieniem Boga. Jeżeli "tylko" jestem zaangażowany w taki sposób, że wszystko przyjmuję z ręki Boga, to zapewne jestem na dobrej drodze. W końcu wyćwiczysz się w tym do tego stopnia, że kiedy zbliży się czas nieuchron­nej śmierci, to przyjmę ją łagodnie i ze spokojem.

 

Droga do wolności

Sposób rozumowania Jana od Krzyża polegający na odrzucaniu wszystkiego, co nie jest Bogiem lub do Niego nie prowadzi, jest ascezą. Czy to realne, by zawsze odrzucać wszystko to, co "nie zbliża do Boga"? W pracy jesteśmy zmuszeni widzieć i słyszeć tak różne rzeczy, które wcale bezpośrednio nie wzbudzają miłości do Boga, a wprost przeciwnie. Jan od Krzyża zachęca: "I wszystkie zmysły tak trzeba umartwiać, oczywiście w miarę możności. Jeśli bowiem nie możesz czegoś uniknąć, wystarczy, że się nie ma w tym upodobania, chociażby się odczuwało te wrażenia".

Rzecz sama w sobie nie stanowi przeszkody w drodze do Boga, ale pragnienie posiadania, jakie się w nas ro­dzi w konfrontacji z daną rzeczą. Wyzbycie się upodobań i pożąda­nia rzeczy tego świata czyni duszę swobod­ną i ogołoconą, choćby wiele posiadała".

Decydującą przeszkodą w zjednoczeniu z Bogiem, który jest miłością, jest zakorzeniony w człowieku ego­izm. Egoizm i miłość to dwie sprzeczności. Dlatego trzeba podjąć nieugiętą walkę z egoizmem obierając przeciwną drogę. Cóż innego może to oznaczać, jak nie to, by wyz­być się spontanicznych egocentrycznych skłonności i pod­jąć coś, co jest o wiele trudniejsze?. Nie chodzi o to, by zawsze czynić to, co jest trudniejsze, ale by "skłaniać się" do tego, co trudniejsze.

Czy to jest nieludzkie? Czy raczej nie jest tak, że ten, kto pozwala prowadzić się przez "to lubię - tego nie lu­bię" nie żyje po ludzku?

 

W ascezie chodzi o wolność od wewnętrznego zniewolenia, wolność aby bez ograniczeń przyjmować miłość Boga.

Dzisiejsze czytania:

Rozważania z poprzednich dni:
Marana tha zaprasza (2015-02-20)
"Pójdz za Mną" po drogach wielkopostnego przygotowania do paschy.  Wspólnota „Marana Tha” zaprasza na comiesięczną mszę św. z adoracją Najświętszego Sakramentu...... więcej
Z życia parafii (2014-11-29)
WSPÓLNOTA ADORACJI  NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU Powstająca w naszej parafii nowa Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu jest odpowiedzią na sformułowaną w Jerozolimie zachętę papieża Franciszka do modlitwy o pokój w rodzinach, w... więcej
Refleksje z zachrystii (2014-06-09)
W Kościele, we spólnocie. Maj to czas pięknych nabożeństw gromadzących ludzi z najbliższego sąsiedztwa, przy przydrożnej kapliczce czy krzyżu. Mimo pomykających aut przebija się śpiew litanii, który podtrzymuje, wprawiony przez wiele l... więcej
Z Bogiem zawsze dobry początek (2013-09-08)
Czy dziś możemy jeszcze tak mówić? Pewnie w nielicznych przypadkach nic się nie zmieniło. Dzieci i dorastające pociechy świątecznie odziani odpowiadają na zaproszenie do uczestnictwa we Mszy św. na początek nowego roku szkolnego. Jeśli p... więcej
Bierzmowanie 2015 (2015-02-22)
Zapraszamy do innych galerii:
 • Wizytacja Kanoniczna 2015
 • Ziemia Święta
 • Patron wspołnoty Marana Tha
 • Rozmiar: 431683 bRozmiar: 338925 bRozmiar: 431674 b
   
  Msze św. kościół
  Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

  Msze św. kościół
  Św. Leona Wielkiego
  w wakacje:
  • nd 19.00
  w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

  Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie