Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU

Powstająca w naszej parafii nowa Wspólnota Adoracji Najświętszego Sakramentu jest odpowiedzią na sformułowaną w Jerozolimie zachętę papieża Franciszka do modlitwy o pokój w rodzinach, w ojczystej Ziemi Jezusa i na całym świecie.  Świat potrzebuje modlitewnego wsparcia katolików, aby nieszczęście wojny nie rozlało się między narodami. Potrzebne jest wsparcie każ­dego, kto czuje się odpowie­dzialny za świat i Kościół, jako Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa (1 Kor 12), aby pod­jął modli­tewne zobowiązanie w intencjach papieża.

Jezus w ogrodzie oliwnym, po swojej modlitwie do Boga Ojca, upo­mniał Apostołów: (…) jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? (Mt 26,40). Jako wspólnota zatroskana o Kościół chcemy odpowie­dzieć Jezusowi na jego pytanie własnym postępowaniem. Dlatego chcemy rozwijać w sobie pragnienie adoracji Najświętszego Sakramentu, w intencjach sformułowanych przez papieża Franciszka.

Naszym zobowiązaniem jest przyrzeczenie adoracji Jezusa w dowolnym taber­nakulum na świeci 1 godziny tygodniowo w wybranym dniu, w taki sposób, aby każdego dnia była kontynu­owana przez Wspólnotę godzinna ado­racja. Dla własnej formacji pragniemy w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca uczestniczyć w skupieniu prowa­dzonym w Kościele św. Leona w Wejherowie, uczestnicząc w Eucharystii o godz. 18:00, a po niej w spotkaniu formacyjnym  w salce Konwiktu.  

Zgromadzimy się jako wspólnota, aby  każda godzina adoracji przynosiła Kościołowi i wszystkim członkom wspólnoty owoce odrodzenia, gdyż adorowanie Najświętszego Sakra­mentu jest źródłem Bożych łask i uprzywilejowaną modlitwą trwania przed Jezusem rzeczywiście obecnym w pełni Swojego Bóstwa i człowie­czeństwa pod postacią chleba.


Celem Wspólnoty jest:

 1. Wyprosić pokój dla całego świata.
 2. Pogłębić swoją wiarę w Jezusa obecnego pod postacią chleba.
 3. Rozbudzić ducha odpowiedzialności za Kościół Powszechny.
 4. Krzewić kult Najświętszego Sakramentu poprzez własny przykład adoracji.
 5. Nauczyć się korzystać z owoców wyproszonych na adoracji przez Wspólnotę.

Wszystkich chętnych zapraszamy na spotkania w pierwsze poniedziałki miesiąca do Konwiktu na godz. 19:00.


Ogłoszenie z dnia:

- (30.06.2016): Dziekuję za wspólną modlitwę i radość bycia razem. ks. Piotr 

- (02.06.2016): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek czerwca, czyli 6 czerwca na godz. 19:00 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Objawienie Świętej Marii Małgorzacie Alacoque
- (04.04.2016): Zapraszamy na spotkanie w drugi poniedziałek maja, czyli   9 maja na godz. 19:00 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Maryjna pobożność. 

- (24.02.2016): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek kwietnia, czyli  4 kwietnia  na godz. 19:00 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Triduum Paschalne. 

- (11.03.2016): W sobotę 19 marca w Uroczystość Św. Józefa podczas Eucharystii o godz. 8:00 pragniemy złożyć nasze przyżeczenia adoracji, dlatego zapraszam wszystkich, którzy chcą złożyć przyżeczenie adoracji 15 minut przed mszą św. do odebrania deklaracji. 

- (09.02.2016): Zapraszamy na spotkanie w wyjątkowo w ostatni poniedziałek lutego, czyli  29 lutego na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat:  Przygotowanie do ponowienia przyrzeczenia adoracji. Przyrzeczenie odbędzie się w uroczystość św. Józefa, czyli 19 marca, podczas Eucharystii o godz. 8:00

- (24.01.2016): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek lutego, czyli  1 lutego na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Rozwój życia duchowego. Burzyć i budować?   

- (2.01.2016): Zapraszamy na spotkanie w drugi poniedziałek stycznia, czyli  11 stycznia na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Moje świadectwo modlitwy w roku miłosierdzia.   

- (2.12.2015): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek grudnia, czyli 7 grudnia na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Rok miłosierdzia  

- (25.10.2015): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek listipada, czyli 2 listopada na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Dlaczego modlimy się za zmarłych. 

- (01.10.2015): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek października, czyli 5 października na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Modlitwa Jezusa wzorem modlitwy katolika.

- (14.07.2015): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek września, czyli 7 września na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu:  Temat: Chrześcijańskie sumienie i rachunek sumienia. 

- (28.06.2015): Zapraszamy na spotkanie w pierwszy poniedziałek lipca, czyli 5 lipca na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu. Temat: Moja modlitwa "Ojcze nasz"

- (24.05.2015): Zapraszamy na spotkanie  w pierwszy poniedziałek miesiąca, czyli 1 czerwca na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu. Temat: Moja "Ojcze nasz" i medytacja słowa Bożego. 

- (27.04.2015): Zapraszamy na spotkanie  w pierwszy poniedziałek miesiąca, czyli 4 maja na godz. 18:30 (po mszy św.) do Konwiktu. 

- (02.04.2015): Ze względu na święta Wielkanocne spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 13 kwietnia, o godz. 18:30. 

(19.03.2015): Dziś, w uroczystość św. Józefa 13 osób złożyło swoje pierwsze w Wejherowie przyrzeczenie adoracji Naświetszego Sakramentu na jeden rok. 

- (05.03.2015): W czwartek 19 marca pragniemy złożyć nasze przyżeczenia adoracji, dlatego zapraszam wszstkich, którzy pragną złożyć przyżeczenie adoracji w poniedziałek 16 marca do kościoła po mszy św. wieczornej w celu omówienia liturgii (około 20 minut). 

- (08.01.2015): Ze względu na wyjazd do Ziemi Świętej najbliższe spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2015 (sobota) o godz. 18:30. (po mszy św. Wieczornej). Na spotkaniu będzie obecna p. Elżbieta Kasprowska ze Wspólnoty Adoracji z Sopotu, która podzieli się doświadczeniem adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

 
Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
 • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
 • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
 • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
 • nd 19.00
w rok szkolny:
 • sob: 17.00;
 • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04699490
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie