Parafia pw. św. Leona Wielkiego w Wejherowie
MENU
Z życia parafii
Wspomnienie bł. Jana Pawła II
Ks. Proboszcz
2012-10-21

Ojciec Święty dekretem rozstrzygającym, przychylił się od ustaleń liturgistów |i stosownej Kongregacji, że w całym Kościele będziemy obchodzili wspomnienie Jana Pawła II 22.października. W tym roku przypada to w dniu, kiedy nasza parafia przejmuje obowiązek czuwania przed Najświętszym Sakramentem w ramach Wiecznej Adoracji, działania, które ma być wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu za stałą obecność Syna Bożego pośród nas w cudzie Eucharystii. Tego roku przypada to w takim czasie, kiedy cały Kościół pochyla się nad wiarą.
1– jako cnotą Boską, niepojętym darem od Boga
2 – i narzędziem poznania rzeczywistości, które mieszczą się za progiem poznawczym rozumu, który nas uczłowiecza.

Wiara jest więc dobrem o które należy Boga prosić; „Panie przymnóż nam wiary” i skarbem o który należy się zatroszczyć, bo „nosimy go w glinianych naczyniach”. Refleksję nad wiarą w świecie współczesnym rozpoczęło zgromadzenie synodalne zwołane przez Papieża do Rzymu. Uczestniczą w nim biskupi, teolodzy i ludzie różnych dyscyplin, ojcowie synodalni i obserwatorzy, każdy  wedle określonych prawem Kościoła możliwości i kompetencji. Owocem tego wysiłku będzie dokument  na temat wiary współczesnego chrześcijanina, który w adhortacji ogłosi Ojciec Święty. My w parafiach i w naszych rodzinach, my sami, każdy z osobna wiarę musimy odnawiać poprzez nasze wytrwałe wołanie do Boga. Nie ma innego sposobu jak modlitwa osobista, jak udział w liturgii wspólnotowej, w nabożeństwach okresowych a przede wszystkim w coniedzielnej Eucharystii. Msza św. to nie tylko posłuchanie Słowa ale też i spotkanie z Jesusem Chrystusem, Synem Bożym posłanym od Ojca. To doświadczenie Jego obecności i bliskości. Cząstką naszej doczesności dotykamy nieograniczonych obszarów Ducha, w które Jezus Dobry Pasterz nas prowadzi.  Dlatego dajmy sobie czas na Pismo święte, jego lekturę i studium, rozejrzyjmy się książkami katolickimi, obejrzyjmy film religijny, posłuchajmy muzyki tego gatunku, bo ta dzisiaj często wysokiej próby i dobrej klasy, bo ich twórcy to częstokroć ludzie wielkiej wiary a ich dokonania noszą ślady obecności Boga.

Podniosły początek Roku Wiary
Ks. Proboszcz
2012-10-14

W czwartek na Placu św. Piotra Ojciec św. Benedykt XVI uroczyście rozpoczął Rok Wiary. Od wielu lat Namiestnicy Chrystusowi poprzez zachętę do pochylenia się nad tajemnicami naszej wiary i jej praktykowania wskazują na ważne elementy praktyki naprawczej tego co poprzez lata przez naszą niedbałość zostało zaniechane bądź zaprzepaszczone. Otrzymujemy więc ogromną zachętę i jednocześnie pouczenie jaką powinniśmy podążać drogą i jak mamy odnowić nasze życie religijne, jak w nowej rzeczywistości i w niezwykle rozbudowanej przestrzeni informacyjnej odzyskać utracone i naprawić rozchwiane przesłanie ewangeliczne, które otrzymaliśmy, które realizuje się w przestrzeni słowa, Słowa objawionego , które przybrało nawet ludzkie ciało i objawiło się w Jezusie Chrystusie, o którym Jego uczniowie mówili; „myśmy Go widzieli, myśmy Go dotykali” a my możemy powiedzieć, że tę Radosną i Dobrą Nowinę zawdzięczamy naszym przodkom, którzy od czasów apostolskich aż po nasze pokolenie przechowywana była w słowach i świadectwie tych, którzy nas poprzedzili na drogach wiary. Dzisiaj wiara wielu sióstr i braci naszych słabnie. Ma to często swoje źródło w „pseudowiedzy” zaprawionej potrzebą sensacji, co jest też wynikiem pewnego sposobu uprawiania nauki, ma  źródło w moralnej degradacji wielu społeczności. Sprzyja temu widoczny dekadentyzm, schyłek kultury zachodniej, która dała się zniszczyć nie tylko materialnie ale przede wszystkim moralnie dwóm wstrząsającym całym światem wojnom, toczonym przede wszystkim w Europie. Dlatego niemal wołanie Sternika z Łodzi Piotrowej, abyśmy odnowili w sobie wiarę, odzyskali jej siłę. Potrzebna nam jest w podejmowaniu coraz nowych wyzwań, w zawierzaniu siebie i naszych bliskich samemu Bogu. Gdzie szukać siły i wsparcia, kiedy brak światła a dominujące ideologie i systemy myślowe ostatecznie wszystko przyporządkowują bożkowi mamony, który na swoich szpetnych nóżkach nikogo daleko nie zaprowadzi. Zaczęliśmy i my Rok Wiary. Niech będzie rokiem modlitwy, czasem pogłębienia naszej wiedzy religijnej i okazją do odnowienia więzi międzyludzkiej. 

Czy znajdzie wiarę?
Ks. Proboszcz
2012-10-07

„Czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? Pytanie nadzwyczaj dramatyczne. Tym bardziej, kiedy jesteśmy świadkami zdarzeń moralnie wątpliwych, kiedy czyjeś zachowanie dalekie jest od przyjętych norm i rozbiega się z Prawami Dekalogu, sprawca mimo wszystko uznaje, że „jest wierzący”. Nie liczy się z opinią tych, którzy z boku widzą lepiej, którzy żadną miarą nie akceptują popełnionych niegodziwości. Siła przekonania w nieszczęśniku bierze się pewnie z owej „wyobraźni miłosierdzia”, która w nas żyje. Nasze wymagające czasy zdają się mieć charakter ostateczny i to nie dlatego, że tu i ówdzie się źle żyje ale dlatego, że każdy fragment ludzkiego żywota jest potwornie przekłamany. Świat realny po którym stąpamy miesza z wirtualnym, który jest tworem ludzkiej wyobraźni. Wedle filozofii życia, obecne pokolenie, pokolenie praktycznych  materialistów  hołduje skrajnemu idealizmowi, który nie zwykł liczyć się rzeczywistością, a cały świat i wszystko co na nim istnieje traktuje jako swoje „wyobrażenie”. Ludzie Słowa nadużywają słowa, nieświadomi siły rażenia broni, którą władają, majętni stają się coraz bardziej głodni, zdolni po drodze zagarnąć wszystko nie widząc innych w potrzebie.  Świat zdaje się tracić instynkt samozachowawczy, gubić więzy bez których nie sposób przetrwać. Dlatego musi współczesne pokolenie odbudować wzajemne zaufanie, odkryć je na nowo jako fundamentalną wartość. Temu służy wiara. I ta przez Boga nam dana i ta, która koniecznie żyć musi w zachowaniach ludzi. Wiara w wymiarze religijnym i społecznym.  Dlatego rozpoczniemy niebawem Rok Wiary. Ojciec św. Benedykt XVI uroczyście ogłosi  go w czwartek 11 pażdziernika w Rzymie a my wszyscy tego dnia wieczorem zainaugurujemy obchody Roku w naszych kościołach. Prosić będziemy o nadprzyrodzoną łaskę wiary i czynić będziemy wszystko, by nasza wiara nie osłabła, by była nam wsparciem, kiedy tak wielu jej się wyrzeka i tak wielu z niej szydzi. 

Pielgrzymka do Wilna
ks. Piotr
2012-09-07

We wtorek o godz. 6.00 rano spod Starostwa wyruszy pielgrzymka do Wilna. Pątnicy są proszeni o punktualność. Pamiętajmy też o wzięciu ze sobą dowodu osobistego lub paszportu. Powrót w sobotę ok. 22.00

Nasze początki
Ks. Proboszcz
2012-09-02

Każdy ma swoją mistykę, każdy rodzi się z dojrzewającego we wszelkim  stworzeniu, zamiaru. Dobry - „to połowa roboty”. Ma więc swoje znaczenie i wartość skoro Biblia zaczyna się od tego słowa a dodatkowo samą wartością słowa, jego oznaczeniem nawiązuje do „głowy” siedliska wszelakiego intelektu.  Po wakacjach i urlopach znowu rozpoczynamy. Żyjemy duchem obowiązków względem pokolenia, które nadchodzi. Jest biologicznie szybciej dorosłe, ale do dojrzałości społecznej mu wiele dalej.        
W klasyfikacji czasowej osoby ludzkiej dzisiaj mówi się o trzech okresach; dzieciak, młody dorosły, stary dorosły. Przy rozmytych granicach pokoleniowych albo przy ich zatarciu klęskę ponoszą autorytety. Każdy system edukacyjny, by być skuteczny musi się na nich opierać. Wszechobecna gonitwa   za posiadaniem nie daje należnego czasu rodzicom na kontakt ze swoimi dziećmi. Rodzą, by oddać pociechy w pacht instytucjom… wyspecjalizowanym, ale karmionym ideologią, która gdyby to było możliwe chciałaby sama się stworzyć. Musi niestety odwoływać się tylko do ludzi, którzy jak wiadomo mają prawo do błędu. I błądzą… i to często z całym zaangażowaniem,  w duchu neofitów, za sobą pozostawiających  ruiny i zgliszcza.  Pomni na ten stan rzeczy musimy się angażować po stronie prawdy. Ważyć się na wysiłek, który może przekracza nasze wyobrażenia,  a przecież „takie będą Rzeczypospolite, jak młodego pokolenia chowanie”. W każdym wymiarze; materialnym, duchowym i patriotycznym.

Festyn Chleba
2012-08-26

W niedzielę 2 września po południu /od godz. 1500/ w ogrodach Konwiktu po raz dziewiąty odbędzie się organizowany przez orkiestrę „Fermata”, przy wsparciu Akcji Katolickiej i p. Leona Reicha z Gowina  festyn „Święta Chleba”.

Pielgrzymka na Litwę
Ks. Piotr
2012-08-20

W dniach od 11 do 15 września (wtorek - sobota) oragnizujemy pielgrzymkę na Litwę. Odwiedzimy Gietrzwałd, Studzieniczną, Troki, Wilno, Kowno, Szawle (Góra Krzyży), Wigry. Koszt to 300 zł i 60 euro.

Malowanie kościoła
Ks. Proboszcz
2012-08-19

Co kilka lat musimy odświeżyć ściany naszej świątyni. Po remontach ławek i balustrad chóru, przychodzi czas na ściany. Dzięki naturalnej wentylacji, która od kilku lat w naszym kościele funkcjonuje dość dobrze, nie pojawiały się żadne zawilgocenia ani pleśnie w kątach łuków przysufitowych. Nasz kościół w zimie jest w miarę ciepły. Dla świątyń taką wskazaną temperaturą jest od 8oC - 12oC. u nas jest nieco więcej. Przy okazji trzeba będzie uporządkować nieco instalacje, elektryczne i głośnikowe. Remont zaplanowany często pociąga za sobą jeszcze prace dodatkowe. Mam nadzieję, że tego nie będzie za wiele. Choć trzeba się będzie liczyć z tym, że wszystko trochę potrwa. Myślę, że zdążymy z wszystkim na odpust ku czci św. Stanisława Kostki – patrona naszej świątyni. Bo wraz z odpustem ku czci św. Leona czeka nas w tym roku renowacja misji, a więc duchowy wysiłek, który podjąć należy, bo wszyscy widzimy, że wokół nas dzieje się tyle zła a przybiera ono formy, które aż dech zapierają. Niech więc w odnowionym kościele łatwiej nam przychodzi modlitwa a piękno fizyczne niech rodzi w nas piękno duszy..

O. Marek - franciszkanin naszym gościem
Ks. Proboszcz
2012-08-12

Z Ojcem  Markiem i jego podopiecznymi spotykamy się już kilkanaście lat. Wiąże się to z posługą o. Marka w Wilnie, który przez swój zakon już w 1993 roku zostały posłany na wymagającą placówkę franciszkańską na Litwę. Najpierw do Miednik, gdzie był młodym przełożonym i duszpa-sterzem. Przydał się jako Kaszub, trochę jakby z spoza Polski, aby zbytnio nie narażać się na zarzuty „polonizowania” miejscowym środowiskom. Narody „pribałtiki” były wrażliwe na tle swej niezależności, kiedy już wyrwały się spod kurateli Moskwy. Ojciec Marek wśród Polaków ale i Litwinów pracuje już 19 lat. Szczególnym i pewnie do końca jego zadaniem pozostanie odbudowa najstarszego kościoła wileńskiego, jakim jest świątynia Franciszkanów – chrzcicieli Litwy.            

Polskie "victorie"
Ks. Proboszcz
2012-07-29

Przyjmując ważną prawdę , że „historia jest nauczycielką życia” w naszej narodowej przeszłości możemy doszukać się zdarzeń, o których mówimy jako o „tryumfie oręża polskiego”. W porządku obchodzonych rocznic  zaznaczonych w kalendarzu leżą w znacznej bliskości siebie „potrzeba grunwaldzka” albo jak obecnie mówimy „Bitwa pod Grunwaldem” to 15.lipiec, „Bitwa warszawska” albo „Cud nad Wisłą” to 15.sierpień, Viktoria wiedeńska to 12.września.

Msze św. kościół
Św. Leona Wiielkiego
i Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.
Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
Licznik odwiedzin: 04123026
Powered by APSI © copyright 2009-20 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie