Jesteś tutaj:
Światło Słowa / "Myśmy poznali i uwierzyli miłości"
Światło Słowa
"Myśmy poznali i uwierzyli miłości"
ks. Tomasz
2010-07-29

    Dziś, we wspomnienie św. Marty, Kościół każe nam skonfrontować się najpierw z fragmentem z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła, którego centralnym tematem jest miłość, pojmowana jako istota relacji pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ukazana jako troska Stwórcy o zbawienie każdego z ludzi przejawiająca się w Jego nieustannie udzielanej nam łasce, która domaga się jednak odpowiedzialnej i codziennej współpracy, sprowadzającej się, najogólniej rzecz ujmując, do dawania Mu odpowiedzi wyrażającej się przez nasz sposó myślenia i postępowania. Św. Jan zachęca, by za wszelką cenę trwać w zjednoczeniu z Bogiem przez życie w stanie łaski uświęcającej i dojrzałą miłość do drugiego człowieka, która praktycznie oznacza pełne troski pochylanie się nad sprawami bliźniego i zaofiarowanie mu naszego wsparcia i pomocy w walce o jego rozwój, wzrost i świętość.

   W ten dzień, Kościół daje do wyboru dwa fragmenty Ewangelii: pierwszy, zaczerpnięty z opisu św. Łukasza, stanowi relację z wizyty Jezusa w domu Marty i Marii; ukazane tam zostały dwie postawy sióstr podejmujących Pana: ta aktywna, wyrażająca się przez zachowanie zatroskanej o zewnętrzny, materiany kształt wizyty Marty i ta, pozornie pasywna, podejmowana przez Marię, wschłuchaną w słowa Chrystusa. Chrześcijanin jest człowiekiem, który nie może iść jedynie jedną z tych dróg, ale winien w swoim życiu łączyć obydwie postawy: życiowy aktywizm, związany z troską o jak najlepsze wykonywanie codziennych obowiązków i zadań i kontemplację, a więc pełne skupienia życie modlitwy, prowadzące do Chrystusa i nieustannego pogłębiania z Nim relacji. Z kolei drugi proponowany nam fragment dotyczy sceny wskrzeszenia Łazarza. Marta wyznaje wiarę w zmartwychwstanie i staje się świadkiem wielkiego cudu.

   Róbmy zatem wszystko, by wpatrując się w przykład św. Marty czynić Chrystusa Kimś najważniejszym w naszym codziennym życiu, a wspólpracując z Jego łaską i miłością przybliżać się nieustannie do chwały zmartwychwstania i życia wiecznego w Królestwie Niebieskim.

 


Odnośniki do dzisiejszych czytań:

 
Msze św. kościół
Św. Stanisława Kostki
  • pn-sob: 7.00, 8.00, 18.00;
  • nd i święta: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00;
  • święta znieś.: 7.00, 8.00, 10.00, 17.00, 18.00.

Msze św. kościół
Św. Leona Wielkiego
w wakacje:
  • nd 19.00
w rok szkolny:
  • pn-sob: 17.00;
  • nd i święta: 10.30, 12.00;
  • 1 piątki mc.: 18.00.

Powered by APSI © copyright 2009-12 by Parafia św. Leona W. w Wejherowie